Voorwaarden aanvraag

Onderstaande criteria gelden voor alle aanvragen voor een donatie:

 1. Het project vindt plaats in één van de drie noordelijke provincies, te weten Groningen, Friesland of Drenthe. Bij voorkeur is de aanvragende organisatie ook gevestigd in één van deze drie provincies.
 2. De aanvragende organisatie heeft rechtspersoonlijkheid (bijvoorbeeld een stichting of een vereniging). Aanvragen van individuen worden niet in behandeling genomen.
 3. De aanvragende organisatie betreft geen overheidsinstelling of serviceclub.
 4. De aanvraag betreft geen ondersteuning in de overhead/vaste lasten van de rechtspersoon.
 5. Het project heeft een toereikend dekkingsplan.
 6. Niet in aanmerking komen:
  • Projecten met politiek of religieus doel;
  • Investeringen in, aankoop van, onderhoud c.q. restauratie van gebouwen;
  • Restauraties van kerken en kerkorgels;
  • Monumenten;
  • Boeken;
  • Films;
  • Catalogi bij tentoonstellingen en dergelijke;
  • Studentensymposia en –congressen;
  • Dorpsfeesten;
  • (Buitenland)reizen van (sport)verenigingen.
 7. Aanvragen dienen minstens twee maanden voor aanvang van een project en tenminste twee weken voor de bestuursvergadering digitaal beschikbaar te zijn op het bureau van de foundation.
Onderstaande aanvullende criteria gelden voor aanvragen voor een donatie in de categorie ‘Cultureel’:

 1. Uitvoeringen van muziek-, zang- of toneelverenigingen komen alleen bij jubilea in aanmerking voor een donatie. Als jubilea worden beschouwd 10, 25, 50, 75 en 100 jaar. Reguliere uitvoeringen komen niet in aanmerking
 2. Per artistiek leider mag één aanvraag per kwartaal worden ingediend.

Voorwaarden toekenning

 1. De toekenning vervalt een jaar na goedkeuring of zes maanden na de datum waarop een project tot stand zou komen. Die datum is vooraf schriftelijk met de foundation vastgelegd.
 2. Mocht na toekenning de aard van een project om welke reden dan ook wezenlijk veranderen, dan dient over de eerder toegezegde bijdrage opnieuw een besluit van (het bestuur van) de foundation te worden gevraagd.

Toyisme expositie Luchthaven Eelde