Algemeen

De Emmaplein Foundation is een stichting, gevestigd in Haren, opgericht eind 2000 door Dick en Jacqueline Maan. Jacqueline Maan en Willemijn Maan vormen de Raad van Advies van de stichting. De stichting beheert ruim vier miljoen euro en doet uitkeringen uit de opbrengsten van dit kapitaal.
Het bestuur bestaat uit vijf leden:


Voorzitter:
Ate Bijlsma

Secretaris:
Dion ten Heggeler

Penningmeester:
sybren hoekstra

Lid:
Nynke Stellingsma

Lid:
Anja Aaldering

Het bestuur werkt onbezoldigd.


Molen De Hoop, Haren