Aanvraag

Geldelijke steun kan slechts worden aangevraagd met het indienen van een aanvraag via deze website.


Het bestuur vergadert in de regel elk kwartaal. De volgende vergaderdata zijn vastgesteld:

  • 3e kwartaal 2021 Donderdag 2 september 2021
  • 4e kwartaal 2021 Vrijdag 3 december 2021

Om in de eerstvolgende vergadering beoordeeld te worden, dient de aanvraag ten minste twee weken voor de datum van de vergadering bij de Emmaplein Foundation binnen te zijn.

Het aanvraagformulier dient minimaal twee maanden voor aanvang van het project door de Emmaplein Foundation te zijn ontvangen.

De Emmaplein Foundation stelt als voorwaarde te worden vermeld in al het publiciteitsmateriaal van het gesteunde evenement/de gesteunde instelling, zo mogelijk steeds met het logo van de Emmaplein Foundation. Het logo kan van deze website worden gedownload of bij het secretariaat worden aangevraagd.


'De Menalda vetes' Theatergroep WAARK