Stichting Emmaplein Foundation
POSTBUSNUMMER 48  9750 AA Haren (Gn)
TELEFOON (050) 406 27 40
EMAIL info@emmapleinfoundation.nl

Algemeen

De Emmaplein Foundation is een stichting, gevestigd in Haren, opgericht eind 2000 door Dick en Jacqueline Maan. Jacqueline Maan en Ilona Maan vormen de Raad van Advies van de stichting. De stichting beheert ruim vier miljoen euro en doet uitkeringen uit de opbrengsten van dit kapitaal.
Het bestuur bestaat uit vijf leden:


Voorzitter
Ate Bijlsma

Secretaris
Susan Schwarte

Penningmeester
Sybren Hoekstra

Lid
Lidy Brokken

Het bestuur werkt onbezoldigd.

Molen De Hoop, Haren